DANH SÁCH CÔNG TY THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN AN THỊNH

 

1.Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng

Thanh Hung Contruction Limited Company

2. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41

Ha Noi Housing Development an Investment Joint Stock Company N041

3. Công ty cổ phần phát triển đô thị An Thịnh

An Thinh Urban Development Joint Stock Company

4. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thiên Phúc

 Thien Phuc Comercial Manufacturing Investment Join Stock Company

5. Công ty cổ phần Bất động sản ATLand

ATLand Real Estate Joint Stock Company

6. Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor

Vinamotor Investment Joint Stock Company

7. Công ty cổ phần vật liệu mới An Thịnh

An Thinh New Materials Production Joint Stock Company

8. Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đông Dương -1

Indochina Mining Joint Stock Company