Với mong muốn hướng đến phong cách sống đẳng cấp, thân thiện với môi trường, con người-thiên nhiên có sự hài hòa. Mô hình khu đô thị sinh thái hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị sinh thái mang bản sắc, dấu ấn riêng… mà còn trở thành một lá phổi xanh của thành […]