Xây dựng khu đô thị phức hợp đầu tiên tại phía Tây Hà Nội, đem lại các giá trị về hạ tầng, môi trường, tiện ích để phục vụ cư dân một cách tốt nhất Vị trí: tại các xã Tân Xã, Cần Kiệm, Kim Quan, Bình Yên, Chàng Sơn, Thạch Xá, Hương Ngải, huyện […]