KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP


Thông tin chi tiết

Xây dựng khu đô thị phức hợp đầu tiên tại phía Tây Hà Nội, đem lại các giá trị về hạ tầng, môi trường, tiện ích để phục vụ cư dân một cách tốt nhất

Vị trí: tại các xã Tân Xã, Cần Kiệm, Kim Quan, Bình Yên, Chàng Sơn, Thạch Xá, Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội

Quy mô: 1.050ha