Vị trí công việc:           Chỉ huy Trưởng Công trường Số lượng cần tuyển:   01 người Mô tả công việc chung: Làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để triển khai thi công công trình. Đáp ứng điều kiện đứng chỉ huy trưởng công trình. Phụ trách […]

Vị trí công việc:           Trưởng Ban Quản lý Dự án Thuộc Phòng/Ban:      Ban Quản lý Dự án Số lượng cần tuyển:   01 người Mô tả công việc chung: Phụ trách toàn bộ các công việc có liên quan tại dự án. Lập kế hoạch, quản lý, phân công và […]

Vị trí công việc:          Kỹ sư kinh tế xây dựng Thuộc Phòng/Ban:     Ban Quản lý dự án Số lượng cần tuyển:   01 người Mô tả công việc chung: Thiết kế hoặc thẩm tra Hồ sơ thiết kế, bản vẽ kết cấu; Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công, lập […]

Nhân viên hành chính kiêm lễ tân : 01 người Mô tả công việc – Quản lý các công việc lễ tân và hành chính của văn phòng ( đặt văn phòng phẩm, tiếp khách, nhận thư,….) – Dịch tài liệu, văn bản theo yêu cầu của công ty. – Thực hiện các nhiệm vụ […]